Home » Registru Istoric

Registru Istoric

I.SCURT ISTORIC
•    anul infiintarii.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţǎ a fost înfiinţat conform H.C.L. nr. 160 din 13.12.2005 conform ordinului M.A.I. nr.718/2005 pentru aprobarea criteriilor minime de performanţǎ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţǎ.
a) Preşedinte Consiliul Local Situaţii de Urgenţǎ
Todasca Ilie
b) Şef S.V.S.U.
Sirbu Emanuel din 01.01.2011

•    patrimoniu – dotarea
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţǎ a fost dotat cu materiale, , echipament de protecţie şi mijloace tehnice menţionate mai jos:

 •     Autospeciala pompieri medie Renault
 •     Sirena electrica 3.5kw
 •     Furtune tip C
 •     Furtune tip B
 •     Stingatoare pulbere
 •     Lopeti,cazmale
 •     Grup generator curent
 •     Pompa submersibila
 •     Barca salvare
 •     Costume si incaltaminte protectie temperatura
 •     Costume si incaltaminte pompieri
 •     Motopompa

  Incendii mai importante
- sprijin la incendiul de la locuinta unui cetatean al comunei in data de 24.12.2011
- sprijin la incendiul de la locuinta unui cetatean al comunei in data de 27.12.2011
- sprijin la incendiul de la locuinta unui cetatean al comunei in data de 14.02.2012

  Evenimente
-04.01.2010 – 21.01.2010 interventii zilnice la inundatiile produse in Zona III. str. a I-a, str. a III-a,
str. a VIII-a din Sacalaz ca urmare a precipitatiilor abudente

II.MOTIVUL INFIINTARII
SVSU a fost infintat pentru apararea locuitorilor comunei in cazul unor dezastre provocate de calamitati naturale.In mare parte incendiile provocare de neglijenta cetatenilor comunei au fost una din cauzele principale cu care SVSU se confrunta.

III. ADRESA SERVICIU (SEDIU) –
Primăria Comunei Sacalaz,strada Principală,nr.368
Telefon 0256/367101

IV. ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR
•    Membri - 13 voluntari
Dispune de 1 sofer PSI angajat pe baza de contract.
•    surse de finatare –Bugetul local

V. DATE DESPRE LOCALITATE
Comuna Sacalaz are o suprafata de 545,96 ha.
Se învecinează la Nord-cu teritoriul comunei Becicherecul Mic, Dudestii Noi si Carpinis, la Sud- cu teritoriile comunei Sinmihaiu Roman , la Est cu municipiul Timisoara, la vest cu comuna Cenei. Comuna Sacalaz este compusa din trei sate: satul Sacalaz , satul Beregsau Mare si satul Beregsau Mic, localitati de rangul II, conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a –IV-a “Reteaua de localitati”. Satele Sacalaz si Beregsau Mare sunt asezate de-a lungul D.N.59A, la o distanta de 10 km de municipiul Timisoara. Satele  Beregsau Mare si Beregsau Mica se afla la o distanta de 7.7 km, respectiv 12,3 km de centrul satului Sacalaz.

Învăţământul este organizat astfel :
In satul Sacalaz functioneaza o scoala generala cu clasele I-VIII, cu gradinita Step-by-step inclusa in cladirea acesteia si gradinita cu program scurt,iar satul Beregsau Mare scoala generală cu clasele I-VIII si gradinita .
Instituţii de cultură : Cămine Culturale in fiecare din cele trei sate apartinatoare comunei.
Religia este preponderent ortodoxă .
In satul Sacalaz exista o biserica ortodoxa si alta in constructie, biserica romano- catolica,2 biserici penticostale, biserica baptista si biserica adventista.
In satul Beregsau Mare exista o biserica ortodoxa, o biserica penticostala si o biserica baptista.
In satul Beregsau Mic deasemenea exista o biserica ortodoxa si o biserica penticostala.
Sănătatea
In comuna Sacalaz functioneaza urmatoarele cabinete medicale:
-Cabinet medic de familie dr.Dorin Simona in Sacalaz;
-Cabinet medic de familie dr.Birlogeanu Lucia in Sacalaz;
-2 farmacii umane in Sacalaz;
-Cabinet medic de familie dr.Gaman Ceausu Liana in Beregsau Mare;
Servicii publice :
In comuna Sacalaz este infiinat Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor.

VI. GREUTATI IN FUNCTIONARE
Datorita bugetelor locale care in fiecare an au fost mai mici, SVSU Sacalaz functioneaza cu mare greutate,lipsa fondurilor locale impiedicindu-ne sa putem achizitiona piese pentru masina de lupta,carburanti si echipamente corespunzatoare

VII. SECTORUL DE COMPETENTA
S.V.S.U. Sacalaz isi are sectorul de competenta asa cum este stabilit si in Planul de interventie pe raza localitatilor Sacalaz, Beregsau Mare si Beregsau Mic.

Intocmit.
Ref.Toth Laura